Jóvenes clásicos del son

Dissabte 13 d’agost. 22:30h. 6€ / Sábado 13 de agosto. 22:30h. 6€ / Saturday, 13 August 10.30pm. 6€

Entrades/Entradas/Tickets

Foto Jóvenes Clásicos del Son

Ritmes de la tradició cubana

Els Jóvenes Clásicos del Son són considerats com la banda que ha revolucionat el son cubà. Dirigits per Ernesto Reyes, Palma, un dels millors contrabaixistes actuals, els seus més de 20 anys de trajectòria els ha dut a tocar amb els més grans mestres de la música llatina i del jazz, como Óscar d’Leon, Rubén Blades, Compay Segundo o Wynton Marsalis, portant per tot el món el millor del repertori tradicional cubà i propi, amb una imatge renovada, creant i millorant versions de l’ampli espectre de la música de l’illa.

Ernesto Reyes (baix i veu), César Hechavarría (tres cubà i veu), Yunieski Agüero (congues), Edenys Sánchez (trompeta i güiro), José M. Rodríguez Arias (bongos), José A. Rodríguez González (percussió i veu), Reinier Andrés Verdecia (guitarra)

Ritmos de la tradición cubana

Los Jóvenes Clásicos del Son están considerados como la banda que ha revolucionado el son cubano. Dirigidos por Ernesto Reyes Palma, uno de los mejores contrabajistas actuales, sus más de 20 años de trayectoria les han llevado a tocar con los más grandes maestros de la música latina y del jazz, como Oscar d’Leon, Rubén Blades, Compay Segundo o Wynton Marsalis, llevando por todo el mundo lo mejor del repertorio tradicional cubano y propio, con una imagen renovada, creando y mejorando versiones del amplio espectro de la música de la isla.

Traditional Cuban Rhythms

The Jóvenes Clásicos del Son or Young Son Classics are considered to have revolutionalised Cuban Son music. They are directed by Ernesto Reyes Palma, one of the most talented double bass players of the moment with a career spanning more than twenty years. They have performed with some of the great masters of Latin and Jazz such as Diego d´Leon, Rubén Blades, Compay Segundo and Wynton Marsalis and have taken their new and improved take on traditional Cuban music around the world.