Benito Cabrera

Divendres 5 d ’agost. 22:30h. 6 € / Viernes 5 de agosto. 22:30h. 6€ / Friday, 5th August 10.30pm. 6€

Entrades/Entradas/Tickets

Foto Benito Cabrera

La tradició musical de les Illes Canàries

Benito Cabrera és un virtuós concertista de timple i estudiós de la música tradicional canària. Ha estat un dels impulsors de la renovació d’aquest instrument, amb el qual ha actuat en sales tan prestigioses com el Konzerthaus de Berlín o el Carnegie Hall de Nova York. Els seus concerts són una bella i exquisida demostració de la revisió dels ritmes canaris, com la isa o la folia, com queda plasmat en el seu recent disc titulat Espirales. Cabrera, a més, és director artístic del famós grup Los Sabandeños.

Benito Cabrera (timple), Sergio García (percussió i veu), Tomás Fariña (guitarra), Ehedey Sosa (baix)

La tradición musical de las Islas Canarias  

Benito Cabrera es un virtuoso concertista de timple y estudioso de la música tradicional canaria. Ha sido uno de los impulsores de la renovación de este instrumento, con el cual ha actuado en salas tan prestigiosas como el Konzerthaus de Berlín o el Carnegie Hall de Nueva York. Sus conciertos son una bella y exquisita demostración de la revisión de los ritmos canarios como la isa o la folía, como queda plasmado en su reciente disco titulado Espirales. Cabrera, además, es director artístico del famoso grupo Los Sabandeños.

Traditional music of the Canary Islands

Benito Cabrera is a virtuoso timple concert performer and student of traditional music of the Canary Islands. He has been at the forefront of popularising this instrument, with which he has performed at some of the most prestigious concert halls in the world, such as the Konzerthaus in Berlin and Carnegie Hall in New York. His concerts are an exquisite demonstration of traditional Canary Islands rhythms such as “Isa” and “Folia” as demonstrated in his latest album “Espirales” (“Spirals”). Cabrera is also the artistic director of the famous group, “The Sabandeños”.